Skip Navigation LinksHome > PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về giao, khoán, thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội là một trong những sản phẩm thuộc nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng rừng đất lâm nghiệp đã được giao, cho thuê làmsở đề xuất giải pháp quản , bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn thành phố Nội “ của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội năm 2018 với đơn vị tư vấn là Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Phần mềm có 5 chức năng chính gồm:

1.      Cập nhật cơ sở dữ liệu

2.      Tra cứu dữ liệu

3.      Thống kê dữ liêu

4.      Xây dựng bản đồ

5.      Hướng dẫn sử dụng

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

2.1. Chức năng nhập dữ liệu từ bản đồ

Từ thanh Menu của chương trình, chọnNhap du lieu tu ban do”.

SNAGHTML1805bdfc

Sau khi nhấn vàoNhap du lieu tu ban do”, chương trình sẽ yêu cầu bạn mở lớp bản đồ chứa thông tin về giao, khoán, thuê rừng đất lâm nghiệp để cập nhật dữ liệu từ bản đồ vào kho lưu dữ liệu của chương trình.

 

SNAGHTML18057903

SNAGHTML1809791f

Sau khi chọn lớp bản đồ, nhấn vào nút thực hiện để tiến hành nhập dữ liệu. Dữ liệu sau khi được nhập xong, sẽ xuất hiện thông báo trên màn hình.

2.2. Chức năng tra cứu thông tin về giao đất

Từ thanh Menu của chương trình, chọnTra cuu thong tin”.

 

Sau khi nhấn vàoTra cuu thong tin”, một bảng giao diện xuất hiện để người sử dụng tra cứu thông tin về tình hình giao rừng đất lâm nghiệp của từng chủ rừng theo , huyện. Việc tra cứu thực hiện bằng cách lựa chọnhuyen”, tiếp đến chọnxa lựa chọn tênchu rung”.

SNAGHTML180e0f9f

Sau khi nhấn vàoTra cuu”, các thông tin về chủ rừng được lựa chọn sẽ được hiện trên màn hình thông qua một giao diện “Thong tin tra cuu”.

SNAGHTML1810909d

2.3. Chức năng thống số liệu

Từ thanh Menu của chương trình, chọn “Thong ke so lieu”.

Sau khi nhấn vào “Thong ke so lieu”, một bảng giao diện xuất hiện để người sử lựa chọn các biểu thống theo các mẫu.

Số liệu được thống theo 3 cấp (tỉnh, huyện, ) từng chủ rừng trong .

- Biểu 1A, 1B, 1C, 1C CR: thống dữ liệu về giao đất

- Biểu 2A, 2B, 2C, 2C CR: thống dữ liệu về khoán

- Biểu 3A, 3B, 3C, 3C CR: thống dữ liệu về thuê đất

SNAGHTML1813f9c8

- Đối với biểu cấp tỉnh, người sử dụng nhấn luôn vào tên biểu tỉnh để xuất dữ liệu.

- Đối với biểu cấp huyện, người sử dụng cần lựa chọn tên huyện, sau đó lựa chọn biểu cấp huyện để xuất dữ liệu.

- Đối với biểu cấp chủ rừng thuộc , người sử dụng cần lựa chọn tên huyện, tên thuộc huyện tên chủ rừng thuộc , sau đó lựa chọn biểu hoặc biểu chủ rừng để xuất dữ liệu.

            Sau khi nhấn vào tên biểu cần xuất dữ liệu, dữ liệu sẽ được xuất ra biểu Excel hiện trên màn hình máy tính.

Kết quả xuất biểu 1A cấp thành phố

Kết quả xuất biểu 2B cấp huyện (huyện Ba )

Kết quả xuất biểu 3A cấp ( Ba , huyện Ba )

Khi nhấn vào biểu xuất thông tin cho chủ rừng, một danh sách các chủ rừng thuộc sẽ xuất hiện để người sử dụng lựa chọn.

SNAGHTML181e78ea

Sau khi lựa chọn tên chủ rừng cần xuất, nhấn vàothuc hienđể xuất dữ liệu ra biểu.

Kết quả xuất biểu 1C của chủ rừng Dương Kim Hải, Ba , huyện Ba

2.4. Chức năng xem bản đồ

Từ thanh Menu của chương trình, chọnQuan ly ban do”.

Sau khi nhấn vàoQuan ly ban do”, một giao diện xuất hiện trên màn hình để người sử dụng lựa chọn loại bản đồ (giao, khoán, thuê) cấp (thành phố, huyện, ) để xem.

SNAGHTML1822bd33

Sau khi lựa chọn được cấp hành chính loại bản đồ cần xem, nhấn vào nútXem ban do”, phần mềm Mapinfo được khởi động bản đồ được hiển thị.

SNAGHTML18289b75

Kết quả xem bản đồ giao rừng đất lâm nghiệp thành phố Nội

 

SNAGHTML18296473

Kết quả xem bản đồ khoán rừng đất lâm nghiệp thành phố Nội

SNAGHTML1829f931

Kết quả xem bản đồ hiện trạng cho thuê rừng đất lâm nghiệp thành phố Nội.

2.5. Chức năng hướng dẫn sử dụng

            Để người sử dụng thể sử dụng chương trình này, các tác giả đã xây dựng một file hướng dẫn sử dụng chương trình. Từ thành Menu người sử dụng lựa chọnHuong dan su dung”, file định dạng (.pdf) sẽ hiện ra để người sử dụng xem.

 

III. Tải tài liệu tham khảo

 

3.1 Nhấn vào đây để tải Tài liệu Tập Huấn Phần mềm HFUM

 

3.2 Nhấn vào đây để tải Phần mềm HFUM

 

© COPYRIGHT - CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2018 ĐỊA CHỈ: BA LA - PHÚ LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI